Organisatie

Stichting Westfriesland Events is, in aanvang, namens de zeven Westfriese gemeenten de opdrachtgever voor de organiserende partij van de Ironman Westfriesland. Ironman Westfriesland wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland.

Een mooie ontwikkeling is dat de stichting de laatste jaren verschillende keren benaderd is door andere stichtingen of verenigingen. De hulpvraag heeft betrekking op het aspect kader, vrijwilligers, vergunningen, communicatie en kosten/baten. Wij denken dat we als stichting een structuur hebben ontwikkeld die toekomstbestendig is en tevens gekopieerd kan worden.

Wij willen mensen en met speciale aandacht kinderen, letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. De sport en bewegen is niet het doel maar een middel om meerdere dingen te bereiken. Een gezonde en vitale regio West-Friesland, versterken van bestaande verenigingen door meer leden of financiële steun door het unieke spaarsysteem vrijwilligers, versterken van sociale cohesie in de regio door het samenbrengen van deelnemers, vrijwilligers, bedrijfsleven en lokale bestuurders.

Trots
Stichting West-Friesland Events wil dat we meer trots en durf laten zien in dit mooie en unieke deel van Noord-Holland. Soms doen we dat direct onder onze stichting, nemen we zitting in een bestaande stichting, richten we een nieuwe stichting op of gaan we een professionele samenwerking aan.

De bestuursleden doen dit volledig onbezoldigd om hun integriteit te bewaken en onafhankelijk te kunnen opereren. Het bestuur bestaat uit:

Eddy Bakker

Eddy Bakker

Voorzitter

Manager Exploitaties Alkmaar Sport NV,, Raad van Toezicht Stichting Zwembaden Noord-Holland, penningmeester stichting Out of Offices Amsterdam.

Bart Leijdekker

Bart Leijdekker

Penningmeester

Zelfstandig ondernemer: BLAC accountants en adviseurs

Jantine Kloppenburg

Jantine Kloppenburg

Algemeen bestuurslid

Focus event Sportexperience
Provinciaal manager team Sportservice.

Cees Degeling

Cees Degeling

Algemeen bestuurslid

Triathlontrainer- en bestuurslid triathlonvereniging Hollandia

© Stichting Westfriesland Events