Stichting Westfriesland Events

De doelstelling van Stichting Westfriesland Events is, in eerste aanleg, de organisatie van een meerjarig Ironman triatlon evenement, welke op een zodanige wijze zal worden georganiseerd dat het een positieve impact heeft op de ontwikkeling van sport en de toerisme in de regio en daarnaast een positieve bijdrage zal leveren aan het imago van de samenwerkende
Westfriese gemeenten. Tevens heeft de Stichting Westfriesland Events tot doel ervoor zorg te dragen dat het evenement een positieve impuls geeft aan de trots die inwoners en ondernemers in de Westfriese gemeenten voelen voor de regio.

Stichting Westfriesland Events is namens de zeven Westfriese gemeenten de opdrachtgever voor de organiserende partij van de Ironman Westfriesland. Ironman Westfriesland wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland.
Het Ironman evenement wordt uitvoerend georganiseerd door licentiehouder van IRONMAN in de Benelux.

De Ironman Westfriesland vindt in 2023 plaats van vrijdag 23 juni en zondag 25 juni. Het Ironman Westfriesland evenement kent verschillende onderdelen. Op vrijdag 23 juni worden de Ironkids Westfriesland en de Nightrun gehouden. Op zondag 25 juni staat de sprintafstand 4184, de Olympische afstand 51.5 en de halve triatlon (70.3) op het programma.

Toekomst
Een mooie ontwikkeling is dat de stichting de laatste jaren verschillende keren benaderd is door andere stichtingen of verenigingen. De hulpvraag heeft betrekking op het aspect kader, vrijwilligers, vergunningen, communicatie en kosten/baten. Wij denken dat we als stichting een structuur hebben ontwikkeld die toekomstbestendig is en tevens gekopieerd kan worden.

Wij willen mensen en met speciale aandacht kinderen, letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. De sport en bewegen is niet het doel maar een middel om meerdere dingen te bereiken. Een gezonde en vitale regio West-Friesland, versterken van bestaande verenigingen door meer leden of financiële steun door het unieke spaarsysteem vrijwilligers, versterken van sociale cohesie in de regio door het samenbrengen van deelnemers, vrijwilligers, bedrijfsleven en lokale bestuurders.

Trots
Stichting Westfriesland Events wil dat we meer trots en durf laten zien in dit mooie en unieke deel van Noord-Holland. Soms doen we dat direct onder onze stichting, nemen we zitting in een bestaande stichting, richten we een nieuwe stichting op of gaan we een professionele samenwerking aan.

Trots zijn wij op ons eigen Relay team bestaande uit Koen, Armando en Vincent. Zij hebben een parcoursrecord van 3:56:54 op hun naam staan, editie 2022. Foto credits: Gerda Holla

Impressie editie 2021 en 2022

De betrokken gemeentes en provincie

© Stichting Westfriesland Events